Εξωτερική άποψη Νέου Τυροκομείου στην Αναρράχη Πτολεμαϊδας

Γενικά
Η εταιρία παραγωγής Γαλακτοκομικών προϊόντων Πατσίκας Στέφανος & ΣΙΑ Ο.Β.Ε. (Ομόρρυθμος Βιοτεχνική Μονάδα) με έδρα την Κλεισούρα Καστοριάς, έχει ως αντικείμενο εργασιών την επεξεργασία γίδινου και πρόβειου γάλακτος και την παραγωγή τυριού - Παραδοσιάκης Φέτας με την επωνυμία "Τυρί - Φέτα Κλεισούρας".
Το προϊόν έχει λάβει τον χαρακτηρισμό Π.Ο.Π (ονομασία προέλευσης) και πληροί τις διεθνείς και κoινοτικές απαιτήσεις EN ISO 9002, HACCP.
Η Παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας είναι 60 ΤΝ Γάλα/12ωρό, ενώ ο κύκλος εργασίων τριετίας ανέρχεται στα 7.500.000 €.
Η εξαγωγική δραστηριότητα αυξάνεται κατά 10% ετησίως.


Εγκαταστάσεις
Η εταιρία διαθέτει :
- Ιδιόκτητη υπερσύγχρονη μονάδα 3.000 τμ, επεξεργασίας γάλακτος και παραγωγής τυριού στην Αναρράχη Πτολεμαϊδας.
- Ιδιόκτητη μονάδα επεξεργασίας 350 τμ στην Κλεισούρα Καστοριάς.
- Αποθήκη και ψυγεία στην Πτολεμαϊδα.
Διακινεί τα προϊόντα της μέσω δικτύου διανομής στην Πτολεμαϊδα, στη Θεσσαλονίκη ενώ από το 2007 διατίθονται και στα Supermarket Carrefur - Μαρινόπουλος μέσω της σειράς προϊόντων Ποιοτική Οδός.


Επενδύσεις
Η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει τις κάτωθι επενδύσεις :

Χρονική Περίοδος
1998-2001
2001-2003
2007
Κτηριακά
675.000 €
-
-
Μηχ. Εξοπλισμός
735.000 €
1.000.000 €
-
Μετεγκατάσταση
-
3.000.000 €
4.000.000 €

 

 

Γενικές πληροφορίες

Επωνυμία: Στεφ. Πατσίκας & ΣΙΑ

Νομική Μορφή : Ο.Β.Ε.

Έδρα: Δήμος Κλεισούρας

Παραγωγική Δυναμικότητα : 60 ΤΝ Γάλα/Ημέρα

Διαχειριστής: Πισκιλίδης Παύλος

Διευθ. Πωλήσεων : Πατσίκας Χρήστος


 
Φέτα Κλεισούρας - Στέφ. Πατσίκας & Σια Ο.Β.Ε. © 2008 - Deisgned by